HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

admin 2023/12/27 17:39

Để nộp đơn tham gia, ứng viên cần gửi các tài liệu sau để được xem xét:

1. Thư ngỏ (tối đa 500 từ)

Mô tả chi tiết về những điều đã thu hút bạn đăng ký vào HIFF x VietScript Lab và lý do tại sao đây là thời điểm thích hợp để bạn tham gia chương trình.

2. Loại dự án (Phim điện ảnh hoặc Phim Series)

Chọn một trong hai loại dự án: 

  • PHIM ĐIỆN ẢNH (độ dài từ 80 – 110 phút) 
  • hoặc PHIM DÀI TẬP (mini series từ 6 – 10 tập mỗi tập có độ dài từ 30 – 60 phút).

3. Đề cương kịch bản/Kịch bản hoàn chỉnh

   – Đối với Phim Điện ảnh: Gửi một đề cương kịch bản hoặc kịch bản hoàn chỉnh, có độ dài từ 80 – 110 trang.

   – Đối với Phim Dài tập: Gửi một đề cương kịch bản hoặc kịch bản hoàn chỉnh của hai tập đầu tiên.

4. Tuyên ngôn nghệ thuật (tối đa 750 từ)

Tự giới thiệu về nguồn gốc của câu chuyện, tầm nhìn sáng tạo và ý định của bạn đối với bộ phim.

5. Lookbook (tùy chọn)

Nếu có, gửi một lookbook mô tả hình ảnh, phong cách, và cảm nhận chung về dự án.

6. Logline (35 từ)

Mô tả ngắn gọn và hấp dẫn về nội dung chính của dự án.

7. Tóm tắt Phim và Phim Dài tập

Gửi tóm tắt của phim (không quá 400 từ đối với phim điện ảnh) hoặc tóm tắt của phim dài tập (không quá 400 từ), cùng với tóm tắt từng tập (không quá 100 từ) đối với phim dài tập.

8. Tình trạng và Lịch sử dự án

Mô tả tình trạng hiện tại và lịch sử phát triển của dự án, bao gồm mọi thông tin về giải thưởng, các Lab hoặc Chợ Dự án đã từng tham gia.

9. Điều kiện bắt buộc

Xác nhận kịch bản chưa được bán cho bất kỳ hãng phim nào và chưa được đưa vào sản xuất.

10. Thông tin liên hệ

Cung cấp họ và tên của biên kịch, địa chỉ liên hệ chi tiết.

11. Hạn chót

Kịch bản tham dự HIFF x VietScript Lab phải được gửi không trễ hơn ngày 29/02/2024

Chúng tôi mong nhận được những kịch bản tham dự chất lượng và cam kết mọi dự án sẽ được xem xét một cách công bằng và trung thực.

Sau khi click vào nút Nộp hồ sơ dưới đây, hãy tạo tài khoản trên Eventival – hệ thống quản lý liên hoan phim của HIFF, chọn ngôn ngữ Tiếng Việt và làm theo hướng dẫn để gửi kịch bản tham dự.