Chính sách đổi trả hàng

Hiện tại chúng tôi chưa cho phép đổi trả hàng đã mua tại trang web https://hiff.vn hoặc các kênh khác liên quan tới Liên hoan Phim Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi vấn đề liên quan đến vé vui lòng gửi email tới hòm thư ticket@vietfest.vn để được tiếp nhận yêu cầu và sẽ được xem xét sớm nhất có thể.