CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

admin 2023/12/27 17:54

1. Ai có thể tham gia HIFF x VietScript Lab?

HIFF x VietScript Lab chỉ dành cho biên kịch. Các thành viên đoàn phim khác không được mời tham gia. Chúng tôi tập trung vào việc phát triển kỹ năng viết kịch bản chuyên sâu.

2. Có thể đăng ký nhóm viết kịch bản không?

Các nhóm viết kịch bản có thể đăng ký cùng nhau và chỉ cần gửi một đơn đăng ký chung. Chúng tôi khuyến khích sự hợp tác và sáng tạo nhóm.

3. HIFF x VietScript Lab có nhận các nhà làm phim ở mọi cấp độ kinh nghiệm không?

Chắc chắn! Chúng tôi luôn chào đón các nhà làm phim ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Dù bạn mới bắt đầu hay là một nhà làm phim kỳ cựu, HIFF x VietScript Lab là nơi để bạn phát triển và sáng tạo.

4. Ứng viên quốc tế có được tham gia không?

Các ứng viên quốc tế hoàn toàn có đủ điều kiện. Tuy nhiên, kịch bản phải được dịch sang tiếng Việt để được xem xét.

5. Yêu cầu vắng mặt tại HIFF?

Ứng viên được chọn bắt buộc phải tham gia HIFF x VietScript Lab tại HIFF. Sự vắng mặt sẽ được coi là việc tự loại bỏ khỏi Lab.

6. Ngôn ngữ chính thức trong Workshop là gì?

Toàn bộ workshop sẽ diễn ra bằng tiếng Việt. Trong trường hợp người hướng dẫn nói tiếng Anh, sẽ có phiên dịch sang tiếng Việt.

7. Có thể cải biên dự án không?

Nếu kịch bản được cải biên từ chất liệu khác, ứng viên phải trình các văn bản hợp đồng quyền cải biên hợp lệ.

8. Dự án nào hiện tại không đủ điều kiện?

Hiện tại, các dự án phim tài liệu, phim hoạt hình, và phim ngắn không đủ điều kiện để đăng ký.

9. Thể loại phim nào được chấp nhận?

Mọi thể loại phim đều được chào đón, nhưng cần lưu ý rằng Lab tập trung vào phát triển kịch bản phim thương mại dành cho thị trường Việt Nam.

10. Số lượng dự án mỗi biên kịch có giới hạn không?

Mỗi biên kịch có thể gửi nhiều dự án, nhưng sẽ chỉ được chọn một dự án vào vòng trong.