Hạng mục Phim Thành phố Hồ Chí Minh

admin 2023/09/29 23:59

Tôn vinh Sự Xuất Sắc trong Ngành Công Nghiệp Phim Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục Phim Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục Phim Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (HIFF), là hạng mục dành riêng để tôn vinh và cổ vũ các nhà làm phim tài năng cùng ngành công nghiệp phim đang phát triển mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hạng mục này mang lại cơ hội cho các nhà làm phim tại Thành phố thể hiện tài năng và sáng tạo các tác phẩm điện ảnh xuất sắc.

Hạng mục Phim HCMC sẽ mang tới cho bạn:

Sự Tôn Vinh Nghệ Thuật Làm Phim tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hạng mục này là một sự tôn vinh dành cho nghệ thuật điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt cổ vũ những nhà làm phim hoạt động tại Thành phố và tác phẩm độc đáo của họ.

Thúc Đẩy Sự Sáng Tạo: Hạng mục này mời gọi cả tài năng mới nổi và những đạo diễn đã khẳng định tên tuổi từ Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới cho họ một sân chơi để trình diễn tài năng và thúc đẩy sự sáng tạo trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Đối Thoại và Kết Nối: Sau mỗi buổi chiếu, khán giả và người xem phim có cơ hội tham gia vào các cuộc thảo luận, trao đổi ý kiến và kết nối với các nhà làm phim. Hạng mục này khuyến khích sự tương tác sôi nổi giữa các nhà làm phim và khán giả hâm mộ.