Đăng ký thẻ tham dự

Dưới đây là các hạng THẺ THAM DỰ Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – HIFF 2024 đang mở đăng ký.

Vui lòng chọn một HẠNG THẺ và làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ được thông báo qua email sau khi hoàn tất đăng ký.

PLATINUM

5,000,000 VNĐ

Hạng thẻ dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm các quyền lợi của hạng tiêu chuẩnquyền lợi riêng của HẠNG BẠCH KIM.

GOLD

3,000,000 VNĐ

Hạng thẻ dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm các quyền lợi của hạng tiêu chuẩnquyền lợi riêng của HẠNG VÀNG.

SILVER

2,000,000 VNĐ

Hạng thẻ dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm các quyền lợi của hạng tiêu chuẩnquyền lợi riêng của HẠNG BẠC.

STANDARD

800,000 VNĐ

Hạng thẻ dành cho những người đăng ký gói tham dự tiêu chuẩn, phù hợp cho tất cả mọi người muốn tham dự các hoạt động chính và xem phim tại Liên hoan phim.

PRESS

FREE

Áp dụng cho các cá nhân công tác tại các cơ quan truyền thông, báo chí.

STUDENT

FREE

Hạng thẻ dành cho sinh viên các trường đại học. Ưu tiên SV các trường, khoa điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ… trên địa bàn TP HCM và các địa phương lân cận.

XINÊPHILE

HẾT HẠN ĐĂNG KÝ

Hạng thẻ dành cho những người có mã được cung cấp bởi XINÊHOUSE.