PLATINUM

Thẻ nhà làm phim

HẠNG BẠCH KIM

5,000,000 VND (Năm triệu Đồng)

(Mua tại cổng: 6,000,000 VNĐ)

Hạng thẻ dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm các quyền lợi của hạng tiêu chuẩn và quyền lợi riêng của HẠNG BẠCH KIM.

QUYỀN LỢI

 • Xem phim không giới hạn trong khuôn khổ HIFF, dự Q&A (không bao gồm phim Khai mạc, Bế mạc)
 • Tối đa 4 vé/ngày
 • Ưu tiên đặt vé các điểm công chiếu
 • Dự các Cine Show, khu vực Outdoor Drinking Reception
 • Dự Triển lãm nội dung, Online Workshop, Fan Zone Thảm Đỏ
 • Dự Sandbox – nơi chắp cánh cho các nhà làm phim trẻ.
 • Tham dự tất cả các hội thảo tại HIFF (bao gồm Project Market và Script Lab).
 • Dự 01 Gala Night theo nguyên tắc ai đăng ký trước được phục vụ trước

BẠN CẦN MỘT TRONG SỐ CÁC GIẤY TỜ DƯỚI ĐÂY

 • Giấy xác nhận việc làm của công ty/tổ chức điện ảnh cấp trong vòng 3 tháng. (Danh thiếp không được chấp nhận)
 • Phim & bằng chứng bạn tham gia phim: Link IMDB bao gồm thông tin nhận diện cá nhân (ngày sinh), ảnh credit cuối phim kèm theo thông tin về bộ phim và sự tham gia của bạn.
 • Cá nhân hứng thú với điện ảnh: viết cover letter để được xem xét.