Phát triển điện ảnh thành ngành công nghiệp văn hoá và bài học từ Hàn Quốc và Pháp

huyng 2023/12/04 10:52

Ngày 16/11/2023, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển điện ảnh thành ngành công nghiệp văn hoá và bài học từ Hàn Quốc và Pháp” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Báo thông tấn xã Việt Nam