Những chính sách liên quan đến việc tổ chức Liên hoan phim cũng như các giải pháp mang tính bền vững trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh.

huyng 2023/12/04 10:42

Hãy cùng lắng nghe nội dung phát biểu của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tại đây: Link