Đăng ký tham dự

admin 2023/12/29 14:01

Hội nghị & Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Công nghiệp Điện ảnh

Thể loạiChủ đềThời gianNgười tham dựĐăng ký

HỘI NGHỊ
Hội nghị 1Hội thảo “Phát triển Điện ảnh thành Ngành Công nghiệp Văn hoá và Bài học từ Hàn Quốc và Pháp”16 tháng 11 năm 2023200 người (Việt Nam & Quốc tế)
Hội nghị 2“Sự thiết yếu của Quỹ phát triển Điện ảnh” Dự kiến cuối tháng 1 năm 2023200 người (Việt Nam & Quốc tế)
Hội nghị 3“Trung tâm Điện ảnh và Ủy ban Điện ảnh của từng thành phố” Dự kiến trong khoảng từ ngày 6 – 13 tháng 4 năm 2024500 người (Việt Nam & Quốc tế)

HỘI THẢO
Hội thảo 1“Tầm nhìn và sự phát triển của Cách mạng điện ảnh Việt Nam và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh”Dự kiến trong khoảng từ ngày 6 – 13 tháng 4 năm 2024200 người (Việt Nam & Quốc tế)
Hội thảo 2“Cơ hội xúc tiến đầu tư và chính sách hợp tác phát triển điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh để hội nhập quốc tế”Dự kiến trong khoảng từ ngày 6 – 13 tháng 4 năm 2024200 người (Việt Nam & Quốc tế)
Hội thảo 3“Tiêu điểm: Điện ảnh Mỹ/Hàn Quốc/Pháp”Dự kiến trong khoảng từ ngày 6 – 13 tháng 4 năm 2024200 người (Việt Nam & Quốc tế)
Hội thảo 4“Những xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực làm phim”Dự kiến trong khoảng từ ngày 6 – 13 tháng 4 năm 2024200 người (Việt Nam & Quốc tế)
Hội thảo 5“Âm nhạc/Thời trang/Ẩm thực trong Điện ảnh”Dự kiến trong khoảng từ ngày 6 – 13 tháng 4 năm 2024200 người (Việt Nam & Quốc tế)
Hội thảo 6“Thế mạnh của địa điểm/phim trường/mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực làm phim”Dự kiến trong khoảng từ ngày 6 – 13 tháng 4 năm 2024200 người (Việt Nam & Quốc tế)

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội và đăng ký để cập nhật những tin tức và thông báo mới nhất.