CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

admin 2023/12/18 11:48

Chúng tôi sẽ thông báo lịch trình và nội dung hoạt động của Hội thảo và Chợ dự án phim HIFF 2024 trong thời gian sớm nhất. Vui lòng quay lại sau!

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hiff@vietfest.vn hoặc số điện thoại 094-990-9936.