Young Critic Award – Giải Thưởng Của Nhà Phê Bình Trẻ

admin 2024/01/11 10:34

“Giải thưởng của nhà phê bình trẻ” là một hạng mục đặc biệt của HIFF góp phần gia tăng tiếng nói cho cộng đồng phê bình phim trẻ đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo hơn.

Top 10 nhà phê bình trẻ được tuyển chọn từ “Cuộc thi phê bình phim trẻ” sẽ trở thành giám khảo cho hạng mục đặc biệt “Giải thưởng của nhà phê bình trẻ” và được tham gia các buổi training trực tiếp từ đội ngũ ban cố vấn chính thức của HIFF. 

Ban giám khảo ở hạng mục này sẽ xem toàn bộ các bộ phim thuộc 2 hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – HIFF 2024 và trao giải thưởng riêng của họ.