Ngày 3 – Chiếu Phim Việt Nam & Phim Tài liệu

huyng 2023/11/02 10:29

Ngày 3: ngày 9 tháng Tư, 2024
Thời gian: 08:00 – 22:00

 • 18:00 – 19:30: Chiếu phim Việt Nam
  Đào sâu vào trái tim của điện ảnh Việt Nam và tôn vinh cách kể chuyện độc đáo của nó.
 • 20:00 – 22:00: Chiếu phim Tài liệu
  Khám phá sức mạnh của cách kể chuyện phi hư cấu thông qua những bộ phim tài liệu ấn tượng.

Dưới đây là danh sách đề cử những bộ phim Việt Nam và phim Tài liệu có thể được chiếu tại Gala Phim HIFF:

Những bộ phim Việt Nam:

 1. “The Scent of Green Papaya” (1993) – Đạo diễn bởi Trần Anh Hùng
 2. “Cyclo” (1995) – Đạo diễn bởi Trần Anh Hùng
 3. “The Vertical Ray of the Sun” (2000) – Đạo diễn bởi Trần Anh Hùng
 4. “The White Silk Dress” (2006) – Đạo diễn bởi Lưu Huỳnh
 5. “The Third Wife” (2018) – Đạo diễn bởi Ash Mayfair
 6. “Furie” (2019) – Đạo diễn bởi Lê Văn Kiệt
 7. “Song Lang” (2018) – Đạo diễn bởi Leon Lê
 8. “Once Upon a Time in Vietnam” (2013) – Đạo diễn bởi Dustin Nguyễn
 9. “Yellow Flowers on the Green Grass” (2015) – Đạo diễn bởi Victor Vũ
 10. “The Rebel” (2007) – Đạo diễn bởi Charlie Nguyễn

Những bộ phim Tài liệu:

 1. “Hanoi Through Whose Eyes” (1982) – Đạo diễn bởi Trần Văn Thủy
 2. “The Story of Kindness” (1987) – Đạo diễn bởi Trần Văn Thủy
 3. “The Sound of the Violin in My Lai ” (1999) – Đạo diễn bởi Trần Văn Thủy
 4. “Dust & Metal” (2019) – Đạo diễn bởi Esther Johnson
 5. “Children Of The Mist” (2021) – Đạo diễn bởi Hà Lệ Diễm

Đây là danh sách đề cử những bộ phim lưu giữ bản sắc của di sản điện ảnh và nghệ thuật kể chuyện phong phú của Việt Nam. Danh sách chính thức sẽ sớm được công bố.