HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

admin 2023/12/21 18:24

Điều kiện tham gia:

 • Triển lãm Nội dung và Công nghệ tại HIFF mở cửa cho các cá nhân và công ty hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh và công nghệ nội dung. Khu vực này mở cửa chào đón tất cả mọi người, từ những nhà sáng tạo nội dung, nhà cung cấp công nghệ, chuyên gia điện ảnh và người hâm mộ.

Quy trình đăng ký:

 • Để tham gia triển lãm, tất cả người tham dự và trưng bày đều phải hoàn thành quy trình đăng ký chính thức.
 • Thông tin đăng ký, chi phí (nếu có) và hạn chót sẽ được cập nhật trên trang web của HIFF.

Lệ phí:

 • Có thể áp dụng phí đăng ký cho cả người trưng bày và người tham dự. Cấu trúc phí sẽ được mô tả trong quy trình đăng ký.

Xác nhận:

 • Sau khi đăng ký thành công và thanh toán phí (nếu có), người tham dự sẽ nhận được một email xác nhận với hướng dẫn chi tiết về cách thức tham dự và di chuyển trong khu vực triển lãm.

Gia‌n hàng triển lãm:

 • Đối với các công ty/cá nhân quan tâm đến việc trưng bày tại triển lãm, sẽ có thông tin về gian hàng sẵn có, giá cả và thông số kỹ thuật trong quy trình đăng ký.
 • Các thông tin phân công gian hàng và yêu cầu bổ sung sẽ được cập nhật cho người trưng bày.

Nội dung triển lãm:

 • Đơn vị tham gia tự chịu trách nhiệm chuẩn bị và thiết lập nội dung gian hàng của mình, bao gồm việc trưng bày, thuyết trình và giới thiệu công nghệ.
 • Nội dung được kỳ vọn‌g liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh và công nghệ nội dung.

Quyền tham gia của người tham dự:

 • Người tham dự sẽ nhận được quyền truy cập khu vực triển lãm vào các ngày và giờ cụ thể.
 • Hướng dẫn truy cập nền tảng Triển lãm ảo sẽ được bao gồm trong email xác nhận.

Tương tác và Giao tiếp:

 • Ngư‌‌ời tham gia triển lãm được khuyến khích tương tác với những người trưng bày và người tham dự khác thông qua các tính năng tương tác được cung cấp bởi nền tảng ảo.
 • Khuyến khích các hoạt động như đặt câu hỏi, thảo luận và kết nối.

Tôn trọng và Chuyên nghiệp:

 • Tất cả người tham gia được kỳ vọng sẽ giữ thái độ tôn trọng và chuyên nghiệp trong quá trình tương tác trong khu vực triển lãm.
 • Hành vi quấy rối hoặc không phù hợp có thể dẫn đến việc bị mời ra khỏi khu vực triển lãm.

Thông tin và Tài nguyên:

 • Triển lãm có thể cung cấp quyền truy cập vào thông tin, tài nguyên và các buổi giới thiệu công nghệ liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh và nội dung.
 • Người tham gia được khuyến khích tận dụng những ưu đãi này.

Thay đổi và cập nhật của triển lãm:

 • HIFF có quyền thay đổi lịch trình, nội dung hoặc sản phẩm tại Triển lãm.
 • Những người đăng ký sẽ được thông báo về mọi cập nhật.