Chương trình của Chợ dự án Phim HIFF

huyng 2023/10/31 14:27

Ngày 1: Xây dựng quan hệ và Quan điểm ngành điện ảnh – ngày 8 tháng Tư, 2024

Chuyên mục Buổi sáng

 • 09:00 – 09:30: Đăng ký và Điểm tâm sáng
 • 09:30 – 10:00: Khai mạc và diễn thuyết
 • 10:15 – 11:45: Xu hướng và Thách thức của ngành điện ảnh
 • 12:00 – 13:00: Tiệc ăn trưa và giao lưu

Chuyên mục Chiều – tối

 • 13:30 – 15:00 Ngân sách cho dự án phim của bạn: Từ ý tưởng đến đầu tư
 • 15:15 – 16:45 Những cách sản xuất phim hiệu quả
 • 17:00 – 18:00 Tiệc giao lưu và thiết đãi

Ngày 2: Chiếu phim và Quan điểm phân phối điện ảnh – ngày 9 tháng Tư, 2024

Chuyên mục Buổi sáng

 • 09:00 – 09:30 Cà phê sáng và Giao lưu kết nối
 • 09:30 – 11:00 Buổi công chiếu độc quyền và Trình diễn đặc biệt
 • 11:15 – 12:45 Định hướng Phân phối Phim trong Thế giới Kỹ thuật số
 • 13:00 – 14:00 Tiệc ăn trưa và giao lưu

Chuyên mục Chiều – tối

 • 14:30 – 16:00 Buôn bán và Phân phối phim Quốc tế
 • 16:15 – 17:40 Lớp học nâng cao: Hợp tác và sản xuất thành công
 • 18:00 – 20:00 Tiệc cocktail giao lưu quan hệ

Ngày 3: Khám phá tài năng và Sự đa dạng điện ảnh – ngày 10 tháng Tư, 2024

Chuyên mục Buổi sáng

 • 09:00 – 09:30 Cà phê sáng và Giao lưu kết nối
 • 09:30 – 11:00 Trình chiếu Những nhà làm phim Nổi bật
 • 11:15 – 12:45 Điểm sáng trong Sự đa dạng điện ảnh
 • 13:00 – 14:00 Tiệc ăn trưa và giao lưu

Chuyên mục Chiều – tối

 • 14:30 – 16:00 Đầu thầu Phim của bạn: Từ Kịch bản đến Công chiếu
 • 16:15 – 17:45 Trao đổi Tài năng Điện ảnh Quốc tế
 • 18:00 – 20:00 Khép lại Gala Trao giải và Tiệc Giao lưu Quan hệ

Note: This agenda is subject to change. Detailed schedules, speakers, and event locations will be provided upon registration.

Lưu ý: Chương trình này có thể thay đổi. Lịch trình chi tiết, diễn giả và địa điểm sự kiện sẽ được cung cấp khi đăng ký.

Chợ dự án Phim HIFF mang đến sự kết hợp giữa mạng lưới quan hệ, thông tin ngành công nghiệp điện ảnh, trình chiếu phim và cơ hội khám phá những tài năng và nội dung mới. Người tham gia có thể chọn các buổi gặp mặt dựa trên sở thích và vai trò chuyên môn của họ, để tận dụng tối ưu thời gian của họ tại Chợ dự án Phim.