Các Thể lệ và Điều kiện Tham dự Lớp học Nâng cao

huyng 2023/11/03 18:57

Điều kiện Tham dự:

 • Các lớp học Nâng cao tại HIFF chào đón mọi cá nhân quan tâm đến ngành công nghiệp điện ảnh, bao gồm những nhà làm phim mới nổi, sinh viên và các chuyên gia ngành công nghiệp.

Đăng ký Tham dự:

 • Người tham dự phải hoàn tất quá trình đăng ký chính thức để tham gia lớp học nâng cao.
 • Chi tiết về thông tin đăng ký, chi phí (nếu có) và hạn chót sẽ được cung cấp trên website của HIFF.

Phí Tham dự:

 • Lớp học nâng cao có thể sẽ thu phí tham dự.
 • Các khoản thu phí sẽ được đề cập rõ trong thông tin đăng ký.

Xác nhận Tham dự:

 • Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký và thanh toán phí tham dự (nếu có), người tham dự sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin chi tiết về lớp học nâng cao mà họ đã đăng ký.

Hủy bỏ và Hoàn tiền:

 • Yêu cầu hủy bỏ phải được thực hiện trong khoảng thời gian quy định cho mỗi lớp học nâng cao.
 • Chính sách hoàn tiền và hạn chót sẽ được nêu rõ trong thông tin đăng ký.
 • Những yêu cầu hủy bỏ muộn, hoặc không đến tham dự có thể sẽ không được hoàn tiền.

Tham dự:

 • Người tham dự được mong đợi sẽ tham dự các lớp học nâng cao mà họ đã đăng ký.
 • Việc không tham dự mà không thông báo trước có thể ảnh hưởng đến khả năng tham dự các sự kiện khác của HIFF trong tương lai.

Hành sử chuyên nghiệp:

 • Người tham dự được mong đợi sẽ hành sử tôn trọng và chuyên nghiệp trong các lớp học nâng cao.
 • Hành vi phá rối hoặc thiếu tôn trọng có thể dẫn đến việc bị loại khỏi lớp học.

Ghi hình và Phát tán:

 • Những hành vi quay phim, chụp hình hay phát tán nội dung của lớp học nâng cao mà không được cho phép sẽ bị cấm.
 • Bất kỳ hành vi phân tán nội dung của lớp học nâng cao nào cũng nên tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các giảng viên.

Đặt câu hỏi và Tương tác:

 • Người tham dự được khuyến khích đặt câu hỏi và tương tác với giảng viên trong suốt lớp học nâng cao.
 • Tương tác phải được thể hiện một cách lịch sự và liên quan đến nội dung của lớp học.

Chứng chỉ:

 • Người tham dự có thể nhận chứng chỉ hoàn thành sau khi tham dự các lớp học nâng cao, quyền quyết định tùy thuộc vào giảng viên của lớp học.

Quyền thay đổi và Hủy bỏ:

 • HIFF có quyền thay đổi lịch trình, nội dung hoặc giảng viên cho các lớp học nâng cao.
 • Trong trường hợp lớp học nâng cao bị, người tham dự sẽ được thông báo và đề nghị các lựa chọn thay thế.

Tuân thủ Thể lệ:

 • Người tham dự phải chấp nhận tuân thủ các thể lệ và điều kiện này khi đăng ký tham gia các lớp học nâng cao của HIFF.

Các thể lệ và điều kiện này được thiết kế để tạo ra một môi trường học tập tích cực và hiệu quả trong suốt các lớp học nâng cao của HIFF, mang lại lợi ích cho cả người tham dự và giảng viên.