LE THANH SON


Họ tên: Lê Thanh Sơn, năm sinh: 1977.

Nơi ở hiện nay: 29 Hưng Thái 2, Tân Phong, quận 7.

Quốc tịch: Việt Nam Nghề nghiệp: đạo diễn điện ảnh, hoạt động tự do.

Giải thưởng: Cánh Diều Vành 2018 đạo diễn xuất sắc. Bông Sen Vàng- phim Xuất sắc nhất LHP VN lần thứ XX