Hướng dẫn đăng ký tham dự và mua vé vào cửa

Hội nghị & Hội thảo
Triển lãm nội dung & Công nghệBản đồ chỉ dẫn sẽ được cập nhật vào tháng 11Hạn chót đăng ký
31 tháng 1, năm 2024
Chợ dự án phimHạn chót đăng ký
– Hội nghị lần 1:
30 tháng 11, năm 2023
– Hội nghị lần 2:
15 tháng 2, năm 2024
Cine PartyHạn chót đăng ký
15 tháng 2, năm 2024
Thảm đỏHạn chót đăng ký
15 tháng 1, năm 2024
Lễ Khai mạcHạn chót đăng ký
31 tháng 1, năm 2024
Lễ Bế mạcHạn chót đăng ký
31 tháng 1, năm 2024
Vé xem phim
Cine Shows
Cine Tours
Gala Phim