OLIVER PÈRE


Olivier Père sinh ngày 17 tháng 3 năm 1971 tại Marseille, Pháp. Ông bắt đầu sự nghiệp dưới vai trò Giám tuyển tại Cinémathèque française – Bảo tàng Điện ảnh ở Paris (từ năm 1995 đến 2009). Trong giai đoạn từ năm 1997 đến 2012, ông trở thành nhà phê bình phim và làm việc cho tạp chí Les Inrockuptibles, cùng một số ấn phẩm khác. Ông giữ chức vụ Giám đốc nghệ thuật của Directors’ Fortnight, Liên hoan phim Cannes từ năm 2004 đến 2009. Năm 2009, ông trở thành Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ). Một năm sau, ông cùng Marie Colmant chắp bút một cuốn sách về Jacques Demy, đồng thời tham gia viết cuốn sách: “Take 100 – The Future of film: 100 New Directors”. Ngày 1 tháng 11 năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Arte France Cinéma và Giám đốc mua bán phim cho ARTE France.
Ông Olivier Père sẽ xuất hiện tại HIFF với vai trò giám khảo Hạng mục phim Đông Nam Á và là khách mời đặc biệt tại Hội thảo & Chợ dự án Phim HIFF. Đây không chỉ là một sự đảm bảo về chất lượng của những bộ phim tham gia tranh giải mà còn là một cơ hội để ông khám ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, góp phần làm phong phú thêm kho tàng điện ảnh thế giới.