Hạng mục Tranh giải chính

 

Phim truyện dài

Phim ngắn

Thời hạn đăng ký

Phim truyện tham gia tranh giải phải được gửi đến trước ngày 15 tháng 1 năm 2024. Phim ngắn tham gia tranh giải phải được gửi đến trước ngày 9 tháng 2 năm 2024.

Độ dài

Không ngắn hơn 60 phút Không dài quá 40 phút

Hạn chót

15 tháng Một 2024 09 tháng Hai 2024

Điều kiện hợp lệ

  • Phim phải được hoàn thành sau ngày 1 tháng 1 năm 2023
  • Phim gửi tới HIFF phải tuân thủ các tiêu chí đủ điều kiện cụ thể cho từng hạng mục.
  • Tất cả các phim không nói tiếng Anh đều phải có phụ đề tiếng Anh.
  • Những phim đã được chiếu trước đó tại Việt Nam không đủ điều kiện dự thi, ngoại trừ hạng mục Phim ngắn.

Quy trình đăng ký

Gửi trực tuyến: Gửi phim của bạn thông qua nền tảng gửi trực tuyến Eventival.
Hồ sơ đăng ký: Cung cấp những thông tin sau trong hồ sơ nộp của bạn:
– Bản phim (screener) (có phụ đề tiếng Anh).
– Tiểu sử và giới thiệu lịch sử sáng tác của đạo diễn.
– Ảnh phim có độ phân giải cao.
– Áp phích và tài liệu quảng cáo.
– Trailer (nếu có).

Phí đăng ký

Không thu phí

Quy trình tuyển chọn

Các phim nộp tranh giải sẽ được xem xét bởi Hội đồng tuyển chọn của HIFF.
Những bộ phim được chọn sẽ được thông báo qua email.
Danh sách cuối cùng của các phim được chọn sẽ được đăng trên trang web của HIFF và thông báo qua nền tảng Eventival.

Định dạng

Định dạng và cách thức gửi phim được quy định chi tiết trên hệ thống của HIFF tại Eventival. Phim được chọn phải có sẵn ở dạng DCP hoặc tệp kỹ thuật số chất lượng cao. Các nhà làm phim được yêu cầu cung cấp một bản sao lưu cho buổi chiếu tại liên hoan phim.

Gửi phim

Chi phí vận chuyển bản phim chiếu tại liên hoan phim là trách nhiệm của người gửi.
Vui lòng đánh dấu gói hàng là “Chỉ sử dụng cho liên hoan phim” và kèm theo mã số theo dõi.

Bản quyền và Giấy phép

Bằng cách gửi phim của mình tham gia tranh giải, bạn xác nhận rằng bạn đã có được tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết để chiếu công khai phim của bạn tại HIFF.

Giải thưởng

HIFF trao nhiều giải thưởng ở nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, v.v.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận nhận đăng ký của chúng tôi theo địa chỉ hiff@vietfest.vn.